Dersom du er en kulturarrangør vet du sannsynligvis en god del om hvem som er kjernepublikummet ditt. Men hva mer vet du om disse?

Det er en gjengs oppfatning at kvinner er større kulturkonsumenter enn menn, og at kulturforbruket avtar jo eldre vi blir.

Men stemmer dette?

TicketCo har ved hjelp fra meningsmålingsbyrået InFact kartlagt hvor mye nordmenn bruker på billetter til kulturarrangementer hvert år, og svarene vil nok overraske mange.

Mens 19 prosent av kvinnene i undersøkelsen oppgir å bruke mer enn 2.000 kroner i året på kultur, er det faktisk 27 prosent av mennene som svarer det samme. Denne forskjellen er på hele 42 prosent i favør av mennene.

Overraskende er det også at hele 29 prosent av dem mellom 18 og 29 år bruker mindre enn 500 kroner i året.

Undersøkelsen viser at det er aldersgruppen 30 til 44 år som bruker mest penger. Her svarer 50 prosent at de bruker mellom 500 og 2.000 kroner, mens 29 prosent bruker mer enn 2.000 kroner i året.

Alt i alt bruker 23 prosent av befolkningen mindre enn 500 kroner, mens 48 prosent bruker mellom 500 og 2.000 kroner. 23 prosent av oss oppgir at de bruker mer enn 2.000 kroner, mens de siste seks prosentene er usikre.

Geografisk er det i Oslo og i Nord-Norge at flest bruker mer enn 2.000 kroner, mens Sør-Norge har færrest storkonsumenter. Forskjellene er også store mellom Oslo og nabokommunene på Østlandet.

Vil dele kunnskap om billettsalget

– Denne undersøkelsen viser store forskjeller i hvor mye hver av oss bruker på billetter, og dokumenterer at storforbrukerne er spredt på begge kjønn og i alle aldersgrupper. For å nå disse bør man vite hvem de er og hvordan de opptrer, og fremover kommer vi derfor til å dele noe av den detaljerte innsikten billettsystemet vårt forteller oss om dette, sier Country Manager Dag Frode Algerøy i TicketCo.

Han ber alle som er interessert om å følge med på denne bloggen.

– Vi sitter på så mye spennende informasjon at det skal bli en fest å fortelle, sier han.

Her finner du alle tallene fra undersøkelsen:

InFact TicketCo2.png

 

TicketCo Admin app

TicketCo Wallet app

Utmerkede vurderinger:

© 2019 TicketCo AS

Pin It on Pinterest

Share This