Medlemsinnlogging


Foto: Bergen Jazzforum / Oddbjørn Steffensen

Salgsdataene er et fantastisk verktøy som alt for få arrangører benytter seg av, sier daglig leder Mads Hatlevik i Bergen Jazzforum.

Bergen Jazzforum har vært i kontinuerlig drift siden 1972, og er en av de virkelig store konsertarrangørene på Vestlandet – med et sted mellom 50 og 60 konserter hvert år. Disse konsertene genererer en mengde data, og daglig leder Mads Hatlevik er en ivrig samler og bruker av dette materialet for å treffe best mulig med markedsføringen. Han tror mange arrangører har mye å tjene på å tenke på samme måten.

– Det var først under Norske Konsertarrangørers arrangørtreff i Ålesund i høst det opp for meg hvor få arrangører det er som faktisk bryr seg om å samle og bruke data. Dette forundret meg. I Bergen Jazzforum samler og bruker vi dataene fra TicketCo, nyhetsbrevene og medlemssalget via hjemmesiden vår til å skreddersy bedre, billigere og mer målrettede kampanjer på Facebook og Instagram, og vi ser tydelige resultater.

Fra TicketCo henter Hatlevik ut spesifikke excel-oversikter som han har stor nytte av.

– For det første segmenterer jeg vårt ukentlige nyhetsbrev basert på hvem som har kjøpt billetter til hva. De som ikke har kjøpt billett til førstkommende konsert vil få et salgsorientert nyhetsbrev som fokuserer på denne konserten, mens de som allerede har kjøpt billett vil få et nyhetsbrev som fremhever konserter litt lengre fram i tid. Slik unngår vi å hamre løs på publikummet vårt med irrelevante budskap, sier han.

Hatlevik foretar også dataanalyser av xls-dumpen fra TicketCo i en cloud-tjeneste som heter Datahero. Har kan man få frem supre grafer, og koble data fra TicketCo mot andre tjenester som for eksempel Google Analytics.

– På denne måten har jeg funnet ut når på døgnet publikummet vårt kjøper billettene sine. Dette kan være vesentlig forskjellig fra arrangementstype til arrangementstype. På bakgrunn av denne informasjonen lager jeg Facebook-annonser som vises på det tidspunktet hvor det er mest sannsynlig at de fører til salg for det gitte arrangementet.

Datahero brukes også til å koble dataene fra TicketCo mot data fra nyhetsbrevtjenesten Mailchimp. Mailchimp foretar en vurdering av nyhetsbrevmottakerne basert på hvor aktivt de forholder seg til nyhetsbrevet – gjennom for eksempel å åpne det og klikke på lenkene. Analysen i Datahero gir en pekepinn på om konsertene kun trekker kjernepublikummet, eller om man også tiltrekker seg et publikum som vanligvis forholder seg passiv til informasjon fra Bergen Jazzforum.

– Vi kjører også segmenterte og målrettede kampanjer på Instagram og Facebook rettet mot publikum som har kjøpt billetter hos oss. Dette kan være annonser som er rettet mot dem som vanligvis er tidlig ute med å kjøpe billetter, eller dem vi vet gjerne benytter seg av tilbud. Slike målrettede annonser er billigere og mer treffsikre en generelle Facebook-annonser som automatisk blir foreslått. Vi holder også oversikt over hvem av kundene våre som går ofte på konsert, hvem som går i ny og ne, og hvem som kjøper billett til våre konserter for første gang. Disse gruppene får tilpasset oppfølging på hver sin måte gjennom konsertåret. På denne måten har vi klart å øke forslaget vårt fra 30 prosent for et år siden til 60 prosent i 2015, sier Hatlevik.

Ser bare fordeler

Daglig leder Kåre Bottolfsen i TicketCo er glad for at Bergen Jazzforum ser konkrete resultater av satsingen sin på kundedata. Han mener denne typen bruk av data kommer både arrangørene og publikum til nytte.

– For publikum sin del innebærer dette at de som abonnerer på nyhetsbrev eller lignende nå kan få skreddersydd informasjon fra arrangøren, og det ser jeg bare fordeler ved. Dette blir noe helt annet enn når søkemotorhistorikken din genererer en flodbølge av bannerannonser som forfølger deg uansett hvor du beveger deg på nettet. Her melder man seg aktivt på en tjeneste, og deretter optimaliserer dataene denne tjenesten.

Bottolfsen forteller at TicketCo i løpet av 2016 vil gjøre det enklere for arrangørene å benytte kundedata, både i og utenfor billettsystemet. Samtidig vil det tilrettelegges for at arrangørene bedre skal kunne spore salget opp mot de forskjellige markedsføringskanalene.

– TicketCo er i realiteten salgssystemet til arrangørene. Derfor er det viktig at vi spiller på lag med kundene våre. Teknologiutviklingen går svært fort fremover. Det åpner opp for mange muligheter. Denne utviklingen vil TicketCo også være med på fremover, sier han.

Pin It on Pinterest

Share This