Hvordan fungerer TicketCos nye refunderingsløsning ved kanselleringer?

by | Mar 25, 2020

Vi har nå sluppet ut refunderingsløsningen i TicketCo som alle arrangører som kansellerer arrangementer bør benytte.

Vi har tidligere orientert om at du bør vurdere å utsette ditt arrangement dersom det er mulig for deg å gjøre dette.

Les mer her: Verdikupong i stedet for tilbakebetaling til publikum

Løsningen er basert på følgende:

 1. Dersom du må kansellere anbefaler vi at du benytter “Kontakt billettkjøpere” funksjonen i arrangementet ditt.
  • Når du sender melding herfra vil TicketCo sende ut e-post med det du skriver til alle som har kjøpt billett og er registrert med en e-post adresse når de har kjøpt billetter. Kommuniser årsaken til avlysningen.
 • Du bør deretter benytte “Avlys arrangementet” funksjonen som ligger på ditt arrangement.
  • Fyll ut skjemaet.
   • Oppgi årsak til avlysningen av arrangementet. Denne informasjonen vil ikke bli sendt til publikum men vil bli sendt til oss i TicketCo. (Markert med (1) på bildet nedenfor)
   • Du vil få muligheten til å appellere til publikum om å avstå fra retten til refusjon og lage en tekst for dette. Dette vil senere komme i “refusjons e-post” som sendes ut til publikum. (Markert med (2) på bildet nedenfor)
   • Du vil også få muligheten til å la publikum bytte billetten sin til en verdikupong tilsvarende verdien på billetten(e) de har kjøpt på arrangementet sitt. En slik verdikupong fungerer som et de facto gavekort på andre fremtidige arrangement du har i TicketCo. Verdikupongen settes automatisk med en utløpsdato på 3 år som er identisk med maksimallengde på et gavekort. Du vil også her kunne lage en tekst til publikum om verdikupongen og appellere til ditt publikum om å benytte denne. (Markert med (3) på bildet nedenfor)
 1. Send deretter inn skjemaet.
  • Når skjemaet er sendt inn vil det automatisk opprettes en supportsak hos TicketCo for videre oppfølging mot deg som arrangør.
   image.png
 2. Det som deretter vil skje er at vårt Customer Success team vil gå gjennom eventet ditt og se på skjemaet som du har sendt inn. Dette er en kontrollfunksjon hos oss.
  • En av de tingene vi vil vurdere er om du som arrangør vil ha fremtidige aktiviteter slik at publikum vil kunne benytte sin verdikupong. Vi skjønner at mange av dere arrangører selvsagt står oppe i en vanskelig situasjon nå, og at dere kanskje ikke har planlagt nye arrangement i nærmeste fremtid. Men vi vil ta kontakt med deg før vi gjør noe.
 3. Etter at en vurdering er gjort av vårt Customer Success team vil vi igansette en automatisert prosess med utsending av e-poster til publikum.
  • Publikum vil motta en e-post fra TicketCo-plattformen som ser ut som bildet under.image.png
  • Dersom alle tre “funksjoner” er slått på vil publikum kunne velge følgende:
   • Avstå fra å kreve refusjon.
    • Her er din appell som er blitt satt opp i kanselleringskjemaet viktig, fordi denne vil vises i e-posten. (Markert med (1) i skjermbildet ovenfor)
   • Kunne bytte bilett til en verdikupong.
    • Her er din appell og tekst som er blitt satt opp i kanselleringskjemaet viktig fordi denne vil vises i e-posten. (Markert med (2) i skjermbildet ovenfor)
    • TicketCo tar ikke betalt fra billettkjøper for å gjøre et slikt bytte så det vil lønne seg for billettkjøper å gjøre et slikt bytte.
   • Kunne igangsette en refundering.
    • Brukeren vil deretter gå gjennom en prosess som leder frem til at TicketCo vil lagre en “refusjon” i systemet. Deretter vil TicketCo igangsette en automatisert prosess som ender opp med at billettkjøperen får refundert beløpet til sin konto igjen. Dette skjer gjennom at TicketCo reverserer en transaksjon gjennom kortsystemene som er koblet til TicketCo. En slik prosess kan ta fra 1-5 dager.

Du kan også finne mer informasjon fra vårt Customer Success team her: Hvordan avlyse et arrangement

Vi gjør oppmerksom på at det kun er publikummere som har kjøpt “online” som vil motta e-posten her og som vil kunne få tilgang til løsningen p.t. Med “online” mener vi kjøp gjort via desktop webleser, mobil webleser eller vår Wallet-app.

Øvrige salg vil ikke omfattes av denne løsningen, og du må gjøre manuell refundering av disse.

Vi både håper og tror at det er mye sympati med deg som arrangør ute blant publikum, og med event-industrien som har blitt svært hardt rammet av det som nå har skjedd med Corona-viruset. Vi håper at denne løsningen kan gi deg en mulighet til å minimere effektene av situasjonen når du har måttet gå til det tunge steget å kansellere eventet ditt.

TicketCo vil fortsette å jobbe med å se på andre løsninger som kan hjelpe deg som arrangør med å skaffe inntekter fremover, og vi vil holde alle arrangørene i TicketCo oppdatert på det vi gjør fremover. Vårt R&D-team er satt til å kun fokusere på tiltak som kan bidra med å hjelpe deg som arrangør i tiden vi har gått inn i, og som vi alle håper vil gå over så raskt som mulig.

TicketCo Admin app

TicketCo Wallet app

Utmerkede vurderinger:

© 2019 TicketCo AS

Pin It on Pinterest

Share This