Innholdsdistribusjon – hvordan skalere for flere millioner seere

av | jul 7, 2020

TicketCo bruker et content delivery network (CDN) for å distribuere innholdet ditt som kan være både en live stream eller lagret videoinnhold (video on demand) på TicketCo tjenesten.

Det er mange fordeler med å benytte et CDN for å distribuere innhold på denne måten.

1. Seeren vil oppleve at innholdet ditt lastes raskere
2. Antall seere kan skalere opp til potensielt flere millioner seere
3. Økt sikkerhet med kryptering i kommunikasjon mellom CDN og seer

Et CDN er en rekke servere som mellomlagrer innhold på servere for rask distribusjon til en seer.
Disse serverne er store datasentre som ligger geografisk sentralt plassert på internet. Når en seer hektes på din live stream eller skal se ditt lagrede videoinnhold så vil vedkommende kobles mot TicketCo sitt CDN og laste innholdet derfra. Seeren aksesserer ikke det orginale innholdet men replikerte data på CDN. Ved at et CDN er plassert på denne måten sikrer det at innholdet lastes raskere for seeren. Alt dette skjer automatisk i kulissene i TicketCo og er ikke noe du trenger å tenke på når du bruker TicketCo Media Services-tjenesten.

Når du live streamer gjennom Media Services så vil innholdet du live streamer “pakkes” i TicketCo Media Services-tjenesten, deretter redistribueres gjennom TicketCo sitt CDN. Dette sikrer at innholdet kan tilgjengeliggjøres til potensielt millioner av seere. Fordi et CDN har store mengder servere tilgjengelig vil kapasiteten være svært stor. Og din seer vil, når vedkommende bruker sin pay per view billett, kobles til TicketCo sitt CDN. Prinsippet rundt lagret video (video on demand) er svært likt og ditt videoinnhold vil bli streamet fra TicketCo sitt CDN.

Skisse av CDN rolle for ditt innhold:

Innholdet som streames vil automatisk bli distribuert til den mest optimale serverlokasjonen for en seer å benytte. Dette fungerer globalt og det spiller ingen rolle hvor seeren din kommer fra. Med andre ord så skalerer distribusjonen globalt.

All kommunikasjon mellom TicketCo sitt CDN og din seer vil være kryptert slik at sikkerheten er ivaretatt.

Du kan også lese mer om arkitekturen rundt streaming tjenesten her: Slik fungerer det – arkitekturen bak TicketCo Media Services (NB! Innholdet er på engelsk).

Det er viktig å presisere at TicketCo gir deg full kontroll på distribusjon av innholdet ditt. TicketCo støtter ikke distribusjon til nettverk som fratar deg kontroll på hvordan innnholdet presenteres så som Facebook Live eller YouTube Live. Disse distribusjonsnettverkene vil påføre reklame på videoinnholdet ditt (eller reklame rundt dette). TicketCo Media Services er en “pay per view” tjeneste hvor du selv bestemmer hvem som skal ha tilgang til innholdet ditt.

Pin It on Pinterest

Share This