Vil du se hvordan TicketCo kan skape merverdi for deg som arrangør?

 

Etter å ha utvidet kundeporteføljen med en rekke flotte arrangører i løpet av 2015, avrundet TicketCo året med å inngå samarbeid med booking- og managementbyrået Up Front Artists.

 UP Front Artists (UFA) har om lag 40 norske artister i porteføljen, og organiserer også turneer for utenlandske artister under konseptet UFA Live. Det er i forbindelse med denne virksomheten de nå har knyttet seg opp mot TicketCo.

Daglig leder Vegard Waske i UFA håper samarbeidet vil gi dem store fordeler.

 – Det å kunne selge billetter direkte fra egen hjemmeside og Facebook, og å kunne måle effekten av markedsføringen direkte opp mot billettsalget, er et kjempepluss både for arrangørene, artistene og oss som sitter i en mellomposisjon. Vi har alle en felles interesse av å kjenne publikummet vårt, og der kan TicketCo utgjøre en vesentlig forskjell.

 Han sier UFA fremover vil anbefale TicketCo overfor alle arrangørene de står i kontakt med.

 – Selve konsertmarkedet er kanskje ikke i så stor forandring, men måten man trekker folk til konsertene på er i et voldsomt skifte. Sosiale medier og andre former for direktekommunikasjon mellom artistene, arrangørene og publikum har sprengt informasjonsmonopolet mediene tidligere kontrollerte – både når det gjaldt forhåndsomtaler og markedsføring. Her ser vi at TicketCo har en suveren funksjonalitet, og at systemet genererer veldig presise data. Denne informasjonen kan man bruke både for å optimalisere markedsføringen til arrangementer som er lagt ut for salg, og for å treffe direkte i målgruppen de gangene man har et relevant datagrunnlag å bygge salget og markedsføringen opp rundt. Når dette er automatisert blir en kompleks verden forenklet, og det er jo det man er ute etter.

 I tillegg til fordelen med presise og anvendelige kundedata, trekker Waske fram regnskapsrapportene i TicketCo som et stort fortrinn.

 – Med TicketCo kan arrangørene også kjøre ut komplette forsalgs- og dørsalgsrapporter straks billettsalget er avsluttet for kvelden, og alle som har vært borti en såkalt døren-avtale eller to i sitt liv vil skjønne at dette er en enorm fordel, sier han.

Waske presiserer at UFA har full forståelse for at noen arrangører vil foretrekke andre billettleverandører, og de vil derfor ikke kreve at arrangørene bruker TicketCo når de kjøper artister fra dem.

 – Vi er ikke i posisjon til å kreve noe slikt, og ønsker det heller ikke. Håpet vårt er at TicketCo vil selge seg selv, etter at vi har pekt på de store fordelene det vil innebære for alle parter, avslutter han.

Håper flere vil følge etter

 Ansvarlig for det norske markedet i TicketCo – Carl-Erik  Michalsen Moberg – håper at flere booking- og managementbyrå vil følge Up Front Artists’ eksempel.

 – Målet da vi dro i gang TicketCo for om lag tre år siden var ikke bare å lage bedre billettløsninger. Vi ønsket å fornye hele måten å tenke på. I hodene våre så vi for oss billettsystemet som selve omdreiningspunktet i en ny økonomisk og logistisk modell som innbefatter både arrangører, artister, managements, sosiale medier, betalingsteknologi og rapportering. I virkelighetens verden henger alt sammen med alt, men i den virkeligheten mange arrangører, artister og managements er tvunget til å forholde seg til er mange av disse leddene og funksjonene likevel fragmentert. Informasjonen ligger skjult under for mange lag av brukerfiendtlig teknologi, og alle taper, sier han.

Michalsen Moberg ramser opp disse grunnene til at booking- og managementbyråer bør samarbeide med TicketCo:

– Hos oss foregår der en kontinuerlig produktutvikling i tett samarbeid med kundene. Allerede i dag har systemet vårt en rekke funksjoner som vil gagne dem som jobber med booking og management, og litt fram i tid regner vi med å være enda mer relevant for denne bransjen.

 

Pin It on Pinterest

Share This