Produksjon av live-sendinger

av | mai 15, 2020

En kort skjematisk introduksjon ved Stein-Roger Bull 

Live-sendinger på et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå fra alle typer konserter, teater, stand-up, opera, og ballett arrangementer krever et minimum av kvalitetsressurser både på teknisk utstyr og mannskap i tillegg til erfaring og talent for formidling av kulturopplevelser fra spillested til skjerm. Koronakrisen i kulturlivet har gjort live-streaming av konserter og andre typer arrangement svært aktuelt, og jeg er derfor blitt bedt av TicketCo om å gi en kort skjematisk introduksjon til dette fagfeltet.

Håndverk

Produksjon av livesendinger er et utfordrende håndverk som krever fagutdannelse og et bredt erfaringsgrunnlag. Har ledelsen av et arrangement ambisjoner om å nå ut nasjonalt, for ikke å snakke om internasjonalt, bør det tas kontakt med profesjonelle selskap som har track-record å vise til. Alternativt å investere/leie profesjonelt utstyr på permanent basis, og samtidig hyre inn fagfolk til de ulike posisjoner i produksjons-apparatet.

Teknologi

Teknologisk utvikling har gitt en vanlig forbruker kvalitetsbilder på smarttelefoner og senket prisnivået på lette kameraer slik at formidling av levende bilder er blitt like naturlig og brukervennlig som tekst. Det har gitt stadig flere muligheter til uten faglig bakgrunn å kunne formidle hendelser ”live” f.eks via YouTube.

Kvaliteten av kameraarbeid, lysforhold og lyd er i noen tilfeller vurdert ikke så viktig så lenge mottaker ser hva som skjer og hører det som synges, spille eller fortelles. Ikke ulikt det som skjedde i TVs svart/hvitt barndom der skygger av mennesker som beveget seg i kornete bilder ofte var en opplevelse i seg selv. Når den første begeistringsperioden er over kommer kvalitetskravene. Vi har sett det gjennom hele TV-historien, og vi vil oppleve det på nytt i neste fase av livesendinger på nettet.

Kvalitet

Det er vanskelig for en mottaker å avgjøre kvalitetsnivået på en live produksjon. Seeren har ikke noe å sammenlikne med der og da og kan ikke peke på hva som kunne ha vært bedre. Noen kan da si javel, men hvorfor investere i noe annet og mer ressurskrevende hvis ikke seeren merker forskjell?

Svaret er at det er selve graden av opplevelse som er den store forskjellen. Å skape en best mulig direkte kontakt mellom kunstnere i et studio eller i en konsertsal og seeren hjemme i stua er det vesentlige, og opplevelsen vil ytterligere kunne bli forsterket ved kreativ bilde- og lydformidling. Innholdet vil alltid være viktigst, men selv det å formidle en stor kunstner som kan bergta deg ved bruk bare av et kamera med et fast bildeutsnitt kan gi økt kvalitet og derved en større opplevelse hvis kameravinkel, høyde på kamera, rett linse, avstand til kamera og til veggen bak, lys, sminke, og kostyme er passet på.

Ressurser

Ressursbehov for en livesending tilpasses størrelse på prosjektet, ambisjon og ressurstilgang. I denne gjennomgangen av prosess og prosedyrer er alt tatt med, dvs. det er tatt høyde for en stor livesending med mange medvirkende og med adgang til prøver i forkant. Ved enklere produksjoner med f.eks en medvirkende uten prøvemuligheter, vil mange punkter falle bort, funksjoner slås sammen og teamstørrelse reduseres.

Alle typer flerkamera-prosjekter har følgende stadier:

    • FORARBEID
    • PRØVER
    • SENDING
    • ETTERARBEID

1 – FORARBEID
1.1 Analyse av hva som skal formidles
1.1.1 Er det en eller flere utøvere.
1.1.2 Type instrumenter.
1.1.3 Bevegelsesmønster på spillestedet
1.1.4 Repertoar
1.1.5 Mulighet for prøver
1.1.6 Tilgjengelig manus, tekster, musikkinnspillinger, videoopptak

1.2 Utstyr og mannskapsbehov
1.2.1 Valg av utstyrsleverandør (enkeltstående kameraer/flightcase/
OB-buss)
1.2.2 Antall kameraer – linsebehov – kran/dolly/stativ
1.2.3 Antall monitorer
1.2.4 Lyd
1.2.5 Lys
1.2.6 Kamerakontroll
1.2.7 Bildemixer
1.2.8 Script
1.2.9 Innspillingsleder
1.2.10 Produksjonsleder
1.2.11 Regi
1.2.12 Produsent

1.3 Befaring av spillestedet
1.3.1 Størrelse på lokalet
1.3.2 Lysforhold/tilgang på lys på stedet/lyssettingsbehov
1.3.3 Akustikk
1.3.4 PA med muligheter for tilkopling
1.3.5 Tilgang på strøm
1.3.6 Nettkapasitet
1.3.7 Riggkanaler hvis bruk av OB-buss
1.3.8 Lagring av utstyr som ikke er i bruk under hele produksjonen
1.3.9 Spisested for medvirkende og produksjonsteam
1.3.10 Vask og toalettforhold
1.3.11 Garderobeforhold
1.3.12 Parkering av utstyrsbiler
1.3.13 Kameraplassering
1.3.14 Påsynsrom produsent

1.4 Medvirkende
1.4.1 Klær og/eller kostymer – farger og stofftype
1.4.2 Sminkebehov
1.4.3 PA behov

1.5 Produksjonsforberedelser
1.5.1 Utarbeidelse av produksjonsplan for hele prosjektet
1.5.2 Utarbeidelse av dagsplaner med opp- og nedrigg
1.5.2 Utarbeidelse av skyggeregnskap basert på forliggende kalkyle
1.5.3 Utarbeidelse av regimanus,- ev med tilhørende kamerakort
1.5.1 Alle i sentrale posisjoner innkalles til planmøte
1.5.2 Alle kontraktsforhold signert

2 – PRØVER
2.1 Lydprøver
2.2 Kameraprøver- hvert innslag
2.3 Gjennomgang hele programmet
2.4 Møte med kamerateam. Ev avspilling av gjennomgang med kommentarer
2.4 Generalprøve

3 – SENDING
3.1 Klargjøringsprosedyrer før sending
3.2 Live sending

4 – ETTERARBEID
4.1 Nedrigg
4.2 Ev redigering for reprise og salg.

Om forfatteren:

Stein-Roger Bull er en norsk TV- og filmprodusent og medieleder. Han er særlig kjent for produksjon av underholdnings- og kulturprogrammer. Bull var tilknyttet NRK/Fjernsynet fra 1961 til 1985 og fra 1990 til 1997. Han var prosjektsjef i dramaavdelingen NRK/Fjernsynet fra 1990 til 1992, programsjef for kulturavdelingen fra 1992 og kanalsjef for NRK2 fra 1996. Han regisserte spillefilmen Bør Børson II (1976) og TV-seriene Blindpassasjer (1978) og Ta den ring (1982), drev eget selskap for fjernsyns- og videoproduksjon fra 1985 til 1990, og var blant annet produsent for spillefilmen På stigende kurs (1987). Etter tiden i NRK var Bull administrerende direktør i Nordisk Film & TV AS fra 1997 til 2009, og han startet produksjonsselskapet NordicStories med Hallvard Flatland og Rune Trondsen i 2010. Bull ble tildelt Gullrutens fagpris 2005. (Fra Store norske leksikon)

Pin It on Pinterest

Share This