Felles billettløsninger skal gjøre hverdagen enklere for mer enn tusen kor landet rundt, og gi høyere inntekter.

TicketCo har inngått rammeavtale med Norges Korforbund som vil gjøre hverdagen enklere både for de tusen korene som er tilknyttet forbundet, og for det store publikummet som hvert år besøker en eller flere av konsertene disse korene arrangerer 

Det blir store volumer når mer enn tusen kor organiserer seg, og velger samme billettleverandør. Akkurat hvor mange billetter det nye samarbeidet mellom TicketCo og Norges Korforbund kommer til å generere er det ingen som vet. Et forsiktig estimat i forbundet indikerer en brutto billettomsetning i 2016 på 22,5 millioner.

– Uansett hvor vi lander, er dette en type samarbeid jeg tror vi kommer til å se mer av fremover. 

Dette sier account manager Jógvan Gunnarsson i TicketCo, som var den som forhandlet fram avtalen med korforbundet.

– En av de store styrkene til TicketCo, er brukervennligheten. De automatiske løsningene våre gjør det ikke bare enklere å bruke oss enn konkurrentene våre, de gjør det også rimeligere. Derfor er det mulig for oss å sy sammen en nokså omfattende pakkeløsning med mer enn tusen brukere innenfor én og samme avtale, uten at verken vi eller brukerne knekker nakken av å administrere et slikt kjempesamarbeid. Det er teknologien vår som tar støyten, og den er skalert for å håndtere større volumer enn dette, sier han.

Nettopp brukervennligheten blir trukket fram av korforbundet selv, på deres egen hjemmeside. Her skriver de at det selvbetjente billettsystemet vil gjøre det enkelt for medlemskorene å selge billetter både via hjemmesidene, Facebook og lokalavisene, og på arrangementene. De trekker også fram integrasjonen mot iZettle, og at medlemskorene heretter slipper å måtte håndtere store mengder kontanter, dyre og kompliserte bankterminaler, og ikke minst at de nå slipper å bruke tid på manuell rapportering i etterkant av konsertene.

Jogvan Gunnarsson gleder seg til å følge samarbeidet med korforbundet, etter hvert som det rulles ut.

– Avtalen kommer til å revolusjonere kor-Norge. Kontanthåndtering og manuell regnskapsrapportering vil snart vil være historie, sier han.

For det korinteresserte publikummet vil det nye billettsamarbeidet bety at det fremover vil bli mye lettere å finne fram til hvem som har konserter hvor og når.

– Når korene legger inn konserter i plattformen vår, vil disse automatisk finne veien til konsertkalenderne på korforbundets Facebook- og hjemmeside. Slik blir det lett for publikum å orientere seg, og ved et enkelt klikk i kalenderen kan de kjøpe billett til de konsertene de vil ha med seg, avslutter Gunnarsson.

Du kan lese mer om tilbudet her

Pin It on Pinterest

Share This