Chat with us, powered by LiveChat

Vil du se hvordan TicketCo kan skape merverdi for deg som arrangør?

Tirsdag 1. september ble TicketCos kompromissløse fokus på brukervennlige løsninger belønnet med den ettertraktede ”Rising Star” prisen – utdelt av revisjons- og rådgivningselskapet Deloitte.

Juryen som kåret TicketCo til det mest nytenkende og innovative selskapet i Hordaland i 2015 bestod av Hogne Tyssøy (Holbergfondene), Tor Aase Johannesen (NHH) og Henrik Lie-Nielsen (Gründer). De ga denne begrunnelsen for valget sitt:

– TicketCo vinner prisen blant annet på bakgrunn av tjenesteinnovasjon knyttet til TicketCo-appen, som gjør det enkelt og rimelig å arrangere både små og store arrangementer, noe som fører til at arrangøren slipper høye up-front investeringer i kasse- og billettsystemer 

Juryen trakk videre fram at hovedforskjellene mellom TicketCo og konkurrentene er at TicketCo bruker et mer sømløst system, der alt er integrert i TicketCo-appen.

– Tradisjonelle aktører benytter i stor grad en miks mellom ulike løsninger, f.eks. en kombinasjon av online-teknologi og annen teknologi. I tillegg må en ha tilgang til tradisjonelle bankterminaler som er svært kostbar. Totalt sett fører dette til fragmenterte prosesser for aktører i arrangørmarkedet, noe som går utover verdiskapingen og profesjonaliteten. TicketCo samler alle viktige prosesser i ett system, noe som gjør at selskapet tilfører genuin tjenesteinnovasjon inn i markedet.

Bekrefter at vi tenker riktig

Daglig leder Kåre Bottolfsen i TicketCo tar juryens fyldige begrunnelse som en bekreftelse på at selskapet tenker riktig.

– Dette er omtrent som å lese vår egen salgspitch. Det at en så fagtung jury slutter seg til de viktigste salgsargumentene våre kan vi ikke annet enn si oss veldig fornøyd med. Billettmarkedet er overmodent for nytenkning og innovasjon, og spesielt arrangørleddet har i årevis måttet slite med unødvendig dyre og dårlige løsninger.

Bottolfsen ønsker spesielt å trekke fram den siste delen av juryens begrunnelse.

– Det at vi samler alle viktige prosesser i ett system er kanskje vårt aller viktigste konkurransefortrinn. Vi er alene i markedet om dette per i dag, sier han, og lover at TicketCo også fremover vil jobbe hardt med innovasjon i billettmarkedet.

Pin It on Pinterest

Share This