Verdikupong i stedet for tilbakebetaling til publikum

av | mar 12, 2020

Nyhetsvarsel fra TicketCo til alle arrangører berørt av Covid-19

For å bøte på effektene av Covid-19 i arrangementsindustrien har TicketCo satt hele utviklerteamet i sving med å utvikle nye teknologiske løsninger. I løpet av uke 12 lanseres en automatisk løsning hvor solidariske billettkjøpere kan velge å motta en verdikupong i stedet for tilbakebetaling ved avlyste arrangement.

– Vi vet at konsekvensene av Covid-19 skaper enorme problemer for en rekke arrangører nå, men vi vet også at det er en lang rekke billettkjøpere der ute som er bekymret for disse arrangørene. Vil favorittfestivalen deres bukke under? Har favorittklubben deres rygg til å bære tapene de kan bli påført? Slike spørsmål tror vi det er mange som stiller seg selv nå for tiden, sier CEO Kåre Bottolfsen i TicketCo.

– Folk bryr seg, og det er slett ikke sikkert at alle er mest opptatt av å få pengene sine refundert ved avlysninger. Vi tror det er mange publikummere der ute som nå leter etter en god løsning på hvordan de kan yte arrangørene en håndsrekning, legger han til.

Derfor har TicketCo nå satt utviklerteamet i sving med å utvikle nettopp dette.

Verdikupong fremfor reversert kjøp

– Når et arrangement ikke kan avvikles som planlagt grunnet Covid-19 er det første rådet mitt til arrangøren å utsette arrangementet. Det ser vi at mange nå gjør, og dette gir arrangørene en buffer. Forhåpentligvis lyktes det dem å finne en ny dato, og effektene av Covid-19 begrenses da til merkostnadene knyttet til denne utsettelsen, sier Bottolfsen.

-Samtidig vet vi at en utsettelse ikke er mulig for alle, og da er avlysning uunngåelig. Det er her den nye løsningen vår vil tre i kraft, sier han.

Kort fortalt vil løsningen innebære at billettkjøperen kan motta en verdikupong i stedet for å få tilbakebetalt på konto det beløpet de betalte for sin billett. Verdikupongen kan da benyttes på alt salg hos arrangøren og brukes til å betale med.

– Dette jobber vi nå på spreng med å få på plass, og målsetningen vår er å ha teknologien oppe og stå innen utgangen av neste uke. Parallelt arbeider vi med å utvikle et automatisert kanselleringsskjema, og når dette er ferdig vil det fungere slik at arrangøren fyller ut dette skjemaet når beslutningen er tatt om at et arrangement avlyses, sier Bottolfsen.

Deretter skjer følgende:

  • Skjemaet genererer e-postvarsling til samtlige billettkjøpere, med lenke til et bakenforliggende skjema i forbindelse med avlysningen.
  • Det første valget her vil være å motta en verdikupong. Dersom billettkjøperen samtykker vil billetten hans eller hennes bli omgjort til en verdikupong som senere kan veksles inn i en ny billett hos samme arrangør.
  • Dersom billettkjøperen ikke ønsker en slik løsning vil han eller hun deretter ledes videre til et refusjonskjema, som så fylles ut. Deretter vil TicketCo forestå automatisert tilbakebetaling til billettkjøperen på vegne av arrangøren.

Force Majeure ja, men tilbakebetaling må skje

– Vi har sett at det blir mye diskutert om Covid-19 er en Force Majeure-situasjon i forholdet mellom arrangørene og billettkjøperne. Dette har vi fått utredet juridisk, og vår konklusjon er at, ja dette er en Force Majeure-situasjon, men ved en Force Majeure-situasjon foreligger det kun en rett til å utsette ditt arrangement. Forpliktelsen til å betale tilbake billettkjøperen vil fortsatt gjelde. Dette er basert på et enkelt og fundamentalt prinsipp om ytelse og motytelse. Dette prinsippet forsvinner ikke ved Force Majeure, det bare utsettes, sier Bottolfsen.

Han poengterer at et eventuelt forsøk på å unnlate å betale en billettkjøper tilbake med en Force Majeure-begrunnelse neppe vil stå seg rettslig.

– Men vel så viktig mener jeg det er at det vil skade forholdet mellom arrangøren og publikum. Tillit er en skjør valuta, og publikums tillit er noe alle arrangører er avhengige av. Min oppfordring til arrangørene er derfor å forholde seg til denne problematikken som om Forbrukerkjøpsloven gjelder, sier han.

– Da tror jeg publikum vil stekke seg langt for å ikke gjøre krisen verre for arrangørene enn den allerede er, legger han til.

Ta del i dugnaden

Bottolfsen tror at mange nå vil ta del i dugnaden som vil kreves for at arrangementsindustrien skal komme seg gjennom Covid-19-krisen.

– Kriseforståelsen er betydelig i befolkningen nå, men jeg tror de fleste evner å ha to tanker i hodet på en gang. Samtidig som hver og en av oss naturlig nok er mest opptatt av oss selv akkurat nå, har nok de fleste også en forståelse for at handlingene deres i tiden fremover vil ha stor betydning for hvor raskt ting vil vende tilbake til normalen.

– Det er i alles interesse at arrangørene klarer seg gjennom den vanskelige tiden som nå står foran oss, og en enkel måte å gi dem en håndsrekning på er gjennom å akseptere en verdikupong i stedet for en tilbakebetaling ved et avlyst arrangement. Slik kan hver og en billettkjøper utgjøre en vesentlig forskjell for arrangørene, og derigjennom også hjelpe seg selv som framtidig publikummer, konstaterer Bottolfsen.

Fem gode råd

De korte rådene hans til Covid-19-berørte arrangører er derfor som følger:

  • Opplys publikum umiddelbart om at det foreligger en hindring med å gjennomføre arrangementet på opplyst dato.
  • Utsett arrangementet dersom dette er mulig og kommuniser dette til publikum
  • Vær tydelig overfor publikum om rettighetene deres ved en eventuell avlysning
  • Opplys dem samtidig om muligheten for å motta en verdikupong i stedet for tilbakebetaling
  • Legg gjerne til en opplysning om at dette vil være til stor hjelp for deg som arrangør i denne vanskelige tiden

Pin It on Pinterest

Share This