TicketCo sin løsning for sesongkort gir helt nye muligheter for arrangører. Som et kinderegg løses tre hovedutfordringer; man øker inntektene, reduserer kostnadene og forbedrer kundeopplevelsen.

Det tradisjonelle sesongkortet er et fysisk RFID-kort i plast, skrevet ut hos arrangøren eller hos arrangørens bilettsystemleverandør. RFID-kortene har en høy pris per kort, og har man flere kategorier og design på disse blir det fort en betydelig kostnad for arrangøren.

Nå har TicketCo revolusjonert det tradisjonelle sesongkortet ved å gjøre det digitalt. En åpenbar konsekvens er at en potensiell investering på femsifrede beløp helt eller delvis bortfaller. Tradisjonelt varer et RFID sesongkort i to sesonger. Avhengig av klubbens salg av sesongkort innebærer dette en investering på opp mot 100.000 kroner annet hvert år; oftere dersom eksterne drivere som for eksempel skifte av generalsponsor, endring i ligamerkevare m.m. skulle tilsi det.

– Når sesongkortet nå gjøres heldigitalt reduseres innkjøpet til et minimumsbehov, og arrangøren kan enkelt velge å bedre kostnadssiden eller re-investere hele eller deler av beløpet i målrettede salgs- og markedsføringsaktiviteter for nettopp å øke volumet av sesongkortinnehavere, sier Dag Frode Algerøy, Country Manager Norge i TicketCo.

Fleksibelt innhold

TicketCo sin sesongkortløsning bryter det tradisjonelle oppsettet, og gir i følge Algerøy arrangørene full frihet til selv å pakketere sesongkortene slik at publikums ønsker møtes.

– Arrangøren kan selv sette sammen produkter, forklarer han, og lister opp mulige kombinasjoner:

  • Tradisjonelt sesongkort med alle hjemmekamper i løpet av en sesong.
  • Halvt års sesongkort.
  • Sommerpakke.
  • The Big 4 (som kan være de fire mest attraktive kampene, som med hell kan kompletteres med to mindre attraktive kamper som du legger ved “gratis” i pakken).
  • Sluttspill-kortet (med alle sluttspillkampene i ishockey, som et eksempel).

– Samlet gir dette arrangørene full frihet til å maksimere sesongkortsalget, slår Algerøy fast.

Digitale sesongkort øker brukervennligheten

Det er vanligvis en utfordring å få publikum som kjøper enkeltkamper til å kjøpe sesongkort for neste sesong. Gjennom TicketCo har arrangørene nå full frihet til å bygge egne pakker, også med tanke på å fylle opp publikumsdatabasen maksimalt slik at det blir enklere å flytte massene fra enkeltkjøp til sesongkort. Dette mener Algerøy bør være ett av flere viktige strategiske elementer for hvordan klubbene kan bygge økt lojalitet, med tilhørende økte inntekter.

– Det digitale sesongkortet løser også en annen utfordring, slår han fast.

– Det gjenglemte sesongkortet, som ligger på bordet i gangen hjemme, på hytta, eller i lommeboken til sjefen – som selvfølgelig er på konferanse i utlandet når sesongens viktigste hjemmekamp skal spilles. Gjennom enkle rutiner for å hente opp sesongkort fra databasen og re-publisere til sesongkortinnehaverens telefon heves den opplevde kundeservicen enormt sammenlignet med det å måtte stå i kø i billettluke, betale gebyr for å få skrevet ut nytt kort og komme for sent inn til sitt faste sete når kampen blåses igang, sier han.

Algerøy mener at Events made easy ikke kan bli enklere enn dette, samtidig som publikums totalopplevelse heves betydelig.

– Når sesongkortet skal fornyes, er dette elementer som bygger ned betydningen av sportslig suksess (eller mangel på sådan) og gjør arrangøren mindre avhengig av resultater og pris. Dette fordi den elegante og kundevennlige håndteringen av sesongkortet gjør det enkelt å fatte beslutningen “Jeg er selvfølgelig med også for neste sesong”, slår han fast, og avslutter:

Ta kontakt med TicketCo, så hjelper vi deg med å implementere løsningen og gi deg gode råd om hvordan du både setter sammen sesongkortpakker, øker effekten av marketing og salg, øker kundeopplevelsen OG reduserer kostnadene.

TicketCo Admin app

TicketCo Wallet app

Utmerkede vurderinger:

 

© 2020 TicketCo AS

 

Pin It on Pinterest

Share This