Hvordan beregnes eventuell merverdiavgift fra TicketCo?

TicketCo vil beregne merverdiavgift på provisjonene basert på den underliggende varen eller tjenesten som selges av deg som arrangør.

Per i dag er billetter til kultur- og idrettsarrangement unntatt MVA. Dette betyr at TicketCo ikke vil beregne noe MVA-påslag på slike billetter.

Den generelle MVA-satsen er 25 prosent, og ved for eksempel barsalg (hvor denne satsen er gjeldende) vil TicketCo beregne 25 prosent MVA-påslag på den prosentberegnede transaksjonsavgiften.

Take away-mat er et av vareslagene som har redusert MVA-sats på 15 prosent, og ved slikt varesalg vil TicketCo beregne 15 prosent påslag på egen provisjon.

Buss og taxi har i dag laveste MVA-sats på 10 prosent, og ved salg av slike varer eller tjenester vil TicketCo operere med 10 prosents påslag på transaksjonsavgiften.

For mer utfyllende opplysninger om TicketCo sin merverdiavgiftsberegning, se her.

 

Pin It on Pinterest