Rozwiązanie TicketCo w dziedzinie karnetów oferuje nowe możliwości organizatorom

Nov 12, 2018

Rozwiązanie TicketCo w dziedzinie karnetów oferuje nowe możliwości organizatorom.

Rozwiązano trzy główne problemy: zwiększono przychód, obniżono koszty i poprawiono wrażenia klienta.

Tradycyjny karnet to materialna karta RFID z tworzywa sztucznego wydrukowana przez organizatora lub jego dostawcę usług biletowych. Karty RFID są drogie, a gdy są podzielone na kilka projektów i kategorii, mogą stanowić istotne obciążenie finansowe dla organizatora.

TicketCo rewolucjonizuje tradycyjny karnet poprzez jego digitalizację

W efekcie potencjalne pięciocyfrowe nakłady inwestycyjne znikną – w całości lub części. Tradycyjny karnet RFID wytrzymuje dwa sezony. W zależności od wielkości sprzedaży karnetów klubu oznacza to inwestycję w wysokości 10 tys. funtów co drugi rok lub częściej w przypadku zaistnienia zewnętrznych okoliczności takich jak zmiana sponsora, zmiany barw ligowych itp.

„Gdy karnet ma wyłącznie postać cyfrową, zakup ogranicza się do minimum, a organizator może zdecydować, czy zmniejszyć koszty, czy też zainwestować całą zaoszczędzoną sumę lub jej część w sprzedaż bezpośrednią oraz działania marketingowe, aby zwiększyć wielkość sprzedaży karnetów”, mówi Dag Frode Algerøy, dyrektor krajowy TicketCo w Norwegii.

Elastyczność treści – spersonalizowane karnety

Rozwiązanie TicketCo w dziedzinie karnetów stanowi przełamanie tradycyjnego wzorca i według Algerøya obdarza organizatora pełną swobodą w zakresie indywidualnego projektowania pakietów adekwatnie do potrzeb nabywców. Organizator może tworzyć spersonalizowane karnety. Poniżej kilka przykładów podanych przez Algerøya:
  • Tradycyjne karnety na wszystkie mecze domowe w sezonie.
  • Karnet półroczny.
  • Pakiet letni.
  • Wielka Czwórka (może obejmować cztery najbardziej atrakcyjne mecze, które można uzupełnić w ramach „bezpłatnego” bonusu o dwa mniej interesujące wydarzenia).

„Ogólnie rzecz biorąc, daje to organizatorowi szansę maksymalizacji sprzedaży karnetów, a dzięki cyfryzacji oferta staje się wyjątkowo atrakcyjna przede wszystkim dla młodych”, twierdzi Algerøy.

Z cyfrowego karnetu łatwiej się korzysta

Zwykle niełatwo jest skłonić ludzi kupujących pojedyncze bilety do zastąpienia ich karnetem na kolejny sezon. Dzięki temu rozwiązaniu organizatorzy zyskują swobodę komponowania własnych pakietów, korzystając przy tym z bazy klientów, aby ułatwić klientom rezygnację z zakupu pojedynczych biletów na rzecz sezonowych karnetów. Algerøy uważa, że „dla klubów powinno to być jednym z kilku kluczowych strategicznych elementów zwiększania lojalności oraz przychodów”.

„Karnet cyfrowy rozwiązuje też inny problem”, zauważa Algerøy. Chodzi o karnet zgubiony, pozostawiony na stole, w innym portfelu lub w wakacyjnym mieszkaniu, którego nie można odzyskać na czas, aby obejrzeć najważniejszy mecz w sezonie. Prosta procedura odzyskania karnetu z bazy danych i ponownego wgrania go na telefon posiadacza znacząco poprawia wrażenia w zakresie obsługi klienta w porównaniu z koniecznością odstania w kolejce do kasy biletowej, kosztami ponownego wydruku karnetu i spóźnieniem się na początek meczu.

Algerøy uważa, że „nie da się tego bardziej uprościć, jednocześnie poprawiając ogólne wrażenia widzów”. Gdy zbliża się dzień odnowienia karnetu, czynniki te opierają się na znaczeniu sportowych sukcesów (albo ich braku), zmniejszając zależność organizatora od wyniku i ceny. „Dzieje się tak, ponieważ przyjazna dla konsumenta obsługa karnetów ułatwia mu podjęcie decyzji o odnowieniu biletu”, twierdzi Algerøy.

Skontaktuj się z TicketCo i sprawdź, jak możemy Ci pomóc we wdrożeniu tego rozwiązania w Twoim klubie sportowym.