Event payments made easy

Zapewniamy kompleksową platformę do skutecznych płatności za eventy, która ma pomóc organizatorom wydarzeń zminimalizować pracę i zmaksymalizować sprzedaż i rentowność. Tysiące organizatorów imprez korzysta z TicketCo, ułatwiając dokonywanie płatności za wydarzenia swoim klientom i ograniczając niepotrzebne koszty. Z TicketCo organizowanie eventów jest łatwe, możesz sprzedać więcej, łatwiej i szybciej i zajmować się tylko jednym ostatecznym rozliczeniem.