All data du behöver för att förstå och nå din målgrupp

Försäljning, e-postadress och telefonnummer. Med TicketCo vet du vad, var och när dina kunder handlar. Deras kontaktuppgifter är också lättillgängliga i din kunddatabas.

Samla in den data du behöver

Du kan samla in specifika svar från din publik när de köper biljetter med hjälp av TicketCos frågemodul. Låt oss säga att du kommer att erbjuda mat, då du skulle fråga om allergier och kostbehov. Om du har en konferens kanske du vill fråga vilket företag folk kommer från och vad deras befattningar är. Frågorna kan göras obligatoriska eller inte, och de är kopplade till specifika biljettyper och varor.

Skapa konto

Fråga oss dina frågor

Lär känna oss

Vill du veta mer om vår lösning?

Share This