Gjør det mulig å dele opp betalingen for dem med sesongkort

Tilby fotballsupportere sesongkort i abonnementsform.